frelan hardware

For sales enquiries please call 020 8648 1500

Wardrobe Knobs

JC14 38mm Plain white wardrobe knob 

view details

JC24 38mm Goldline white wardrobe knob 

view details

JC64 38mm Plain black wardrobe knob 

view details

JC74 38mm Goldline black wardrobe knob 

view details